top of page

Menulis Rancangan Perniagaan Semudah ABC

ABCRP

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

2 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini bermatlamat untuk melatih  usahawan “newbie”  dalam semua jenis bidang perniagaan memiliki kemahiran merancang Business Model Canvas dan menyediakan Rancangan Perniagaan (RP) sendiri mengikut garis panduan yang betul untuk tujuan permohonan dana pembiayaan.

bottom of page