top of page

Pengurusan Harta Pusaka dan Waqaf

PHAWA

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

1 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini bermatlamat memberi penjelasan tentang kepentingan pengurusan harta pusaka termasuk hal berkaitan faraid, wasiat, waqaf dan hibah. Sebagai tambahan, peserta akan mempelajari kaedah pengiraan asas faraid melalui kajian kes. Kursus ini juga akan membincangkan hal berkaitan isu-isu semasa.

bottom of page