top of page

Mendidik Melalui Amalan Asuhan “Scaffolding”

SCAFF

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

1 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai teknik ‘scaffolding’ untuk mewujudkan ruang dan peluang kepada kanak-kanak meneroka dan mengendalikan cabaran pembelajaran melalui aktiviti bermain. Kursus ini bermanfaat kepada pengasuh dan guru untuk mempelajari asas teknik ‘scaffolding’ yang bersesuaian untuk diaplikasikan di TASKA/TADIKA agar proses asuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

bottom of page