top of page

Pengurusan Aset dan Liabiliti Secara Islam

PASLI

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

1 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini bermatlamat memberi kefahaman tentang perbezaan antara  Pengurusan Aset dan Liabiliti Berkonsepkan Islam dengan Konvensional. Selain itu, kursus ini juga mencakupi informasi berkaitan tunai, aset pelaburan, aset penggunaan peribadi dan liabiliti sama ada liabiliti jangka pendek atau liabiliti jangka panjang. Kesemua informasi ini akan digunakan bagi membolehkan peserta menilai tahap ‘kesihatan’ kewangan semasa seterusnya, membantu untuk merancang kewangan pada masa hadapan.

bottom of page