top of page

Pengurusan Zakat dan Percukaian

PZAC

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

1 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini bermatlamat memberi kefahaman berkaitan pengurusan zakat  dan percukaian di Malaysia. Peserta akan didedahkan informasi tentang jenis-jenis zakat dan percukaian beserta kaedah pengiraan secara kajian kes. Kursus ini juga akan membincangkan hal berkaitan isu-isu semasa.

bottom of page