top of page

Diploma Pendidikan Elementari 

DEE (MQA/PA14578)

PENGIKTIRAFAN PROGRAM

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE)

KELEBIHAN PROGRAM

Graduan program mahir untuk mengaplikasikan:

Psikologi Islam dalam pengajaran dan pembelajaran

Ilmu keguruan yang sesuai dengan generasi Z masa kini

Amalan Pedagogi Nubuwwah dalam pengajaran

Asas mengajar dan melaksanakan pentaksiran untuk semua mata pelajaran akademik iaitu, matematik, STEAM, Pendidikan Kerohanian dan Bahasa Inggeris

Kemahiran penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

SYARAT KELAYAKAN

1.   SPM/IGCSE dengan 3 kepujian dan wajib lulus Bahasa Melayu & Sejarah

atau

2.   Lulus STPM dengan gred C 

atau

3.   Lulus STAM dengan Maqbul

atau

4.   Lulus SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan dengan 1 kredit dan lulus bahasa Arab di di peringkat SPM

atau

5.   Lulus Penilaian APEL oleh MQA (jika calon tidak memenuhi syarat di atas)

PELAKSANAAN PROGRAM

Tempoh pengajian 2.5 tahun dan mod pengajian secara kaedah campuran 

Kuliah bersemuka dan pembelajaran fleksibel atas talian

Bimbingan mentor sehingga tamat pengajian 

Kerja kursus yang interaktif & praktikal di lapangan industri sebenar

Latihan praktikum 3 bulan di institusi pendidikan peringkat rendah swasta dan sekolah antarabangsa

YURAN DAN BANTUAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran serendah RM150 sahaja

Yuran ansuran yang rendah

YURAN PENGAJIAN

JULY INTAKE

NOVEMBER INTAKE

PELUANG KERJAYA

1.   Guru terlatih sekolah rendah swasta dan antarabangsa

2.   Home-School Coach / Tutor

3.   Learning Mentor 

4.   Pembantu guru terlatih

KEUNIKAN KANDUNGAN PROGRAM

1.   Sahsiah personaliti, Bina Insan Guru dan Khidmat Komuniti

2.  Falsafah Pendidikan

3.  Psikologi pendidikan dan Asas Psikologi Islam dalam pengajaran 

4.  Etika dan Profesionalisme Guru

5.  Pendidikan Perbandingan Antarbangsa

6.  Pengajaran dan pentaksiran Pendidikan STEAM, Kerohanian dan Literasi Bahasa Inggeris

7.  Perancangan kurikulum, Kemahiran Teknologi dalam Pengajaran dan Pelaksanaan Pentaksiran

8.  Amalan Pedagogi Nubuwwah dalam pengajaran 

9.  Kemahiran Kaunseling, Interpersonal dalam pengajaran

10.  Kajian Tindakan 

11.  Latihan Praktikum

Berminat untuk menjadi sebahagian daripada warga Raudhah College?
Daftar minat sekarang!

bottom of page