top of page

Pengurusan Stress dan Emosi

PSEM

Sky

KAEDAH

Atas Talian

Sky

TEMPOH

2 Jam

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini bermatlamat untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat umum mengenai isu – isu tekanan di tempat kerja yang sering berlaku pada masa kini dan memberi pendedahan mengenai kaedah pengurusan dan pengendalian permasalahan tekanan dan emosi di tempat kerja.

bottom of page