top of page

Pengurusan Kewangan TASKA dan Tadika

BKEEP

Sky

KAEDAH

Bersemuka

Sky

TEMPOH

2 Hari

KELEBIHAN PROGRAM

Kursus ini dapat memberi manfaat kepada peserta yang terlibat dalam pengurusan kewangan TASKA/TADIKA untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara langsung dalam hal ehwal penyelenggaraan pengurusan rekod kewangan yang bersistematik yang boleh dipraktiskan di TASKA/TADIKA masing-masing.

bottom of page