top of page

Diploma Keusahawanan Islam

DISE (MQA/PA14577) 

*program ini dijalankan sepenuhnya di dalam bahasa inggeris

DIAKREDITASI OLEH

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE)

KELEBIHAN PROGRAM

Bimbingan khusus daripada mentor:

Etika usahawan Islam yang berjaya

Hukum urusniaga Islam mengikut Fiqh Muamalat

Konsep kewangan dan pengurusan modal mengikut Islam untuk perniagaan

Kemahiran pentadbiran syarikat dan pengurusan perniagaan

Menyediakan cadangan perniagaan yang berdaya maju untuk tujuan tajaan pembiayaan

SYARAT KELAYAKAN

1.   SPM/IGCSE dengan 3 kepujian dan wajib lulus Bahasa Melayu & Sejarah 

atau

2.   Lulus STPM dengan gred C 

atau

3.   Lulus STAM dengan Maqbul

atau

4.   Lulus SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan dengan 1 kredit dan lulus bahasa Arab di di peringkat SPM

MOD PENGAJIAN

Kaedah campuran (blended learning)

Bersemuka

Atas talian

Latihan lapangan

KEUNIKAN KANDUNGAN PROGRAM

Kaedah campuran (blended learning)

40% Konsep Muamalah & 60% Latihan Lapangan

Pendekatan pembelajaran melalui Kajian Kes Sebenar di lapangan

Menubuhkan perniagaan dan mencapai jualan yang disasarkan sepanjang pengajian anda

Bimbingan khusus daripada mentor akademik dan industri

YURAN DAN BANTUAN PENGAJIAN

Yuran program yang kompetitif

Skim ansuran bulanan yang mudah

YURAN PENGAJIAN

JULY INTAKE

DISE July intake.png

NOVEMBER INTAKE

DISE NOV intake.png

MARCH INTAKE

DISE March intake.png

PELUANG KERJAYA

1.   Usahawan 

2.   Konsultan perniagaan

STRUKTUR PROGRAM

1.   Mata Pelajaran Umum (MPU) 

2.  Kursus Pembangunan Personaliti secara Holistik

3.  Kursus Keusahawan Islam

4.  Kursus Pengurusan Kewangan dan Perakaunan

5.  Kursus Kemahiran Pengurusan Perniagaan

6.  Seminar dalam bidang Keusahawanan 

Berminat untuk menjadi sebahagian daripada warga Raudhah College?
Daftar minat sekarang!

bottom of page